Vergoeding van zorg

 

De vergoeding van de dagbesteding is op basis van een Persoons Gebonden Budget (PGB).

 

Waar kan je een pgb voor groepsbegeleiding aanvragen?

 

Een PGB-aanvraag bij de gemeente

Groepsbegeleiding kun je aanvragen voor jezelf, voor je kind, of voor je vader of moeder. Meestal krijg je groepsbegeleiding vergoed uit de Jeugdwet of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente voert die wet uit, dus daar kun je groepsbegeleiding aanvragen. Gemeenten bepalen zelf wie groepsbegeleiding kan krijgen en wie niet.

Wil je zelf bepalen naar welke zorgorganisatie je gaat voor dagopvang of dagbesteding? Dan kun je bij de gemeente een persoonsgebonden budget aanvragen.

 

Een PGB-aanvraag bij het zorgkantoor

Heb je een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan kun je groepsbegeleiding uit deze wet vergoed krijgen. Vraag een PGB aan bij het zorgkantoor als je zelf wilt bepalen naar welke zorgorganisatie je gaat voor dagopvang of dagbesteding.

Download de PGB Vergoedingenlijst Wlz 2021: daarin staat precies waarvoor je begeleiding uit de Wlz kunt aanvragen.

 

Bij verblijf in een zorginstelling kunt u ook dagbesteding krijgen. 

 

- Lichtpuntjes: soms groot, soms klein. Je hoeft ze niet te zoeken... je kunt ze ook zijn -